Fagersanna IF
Möbelcupen

Anmälan/Avgift

Avgift 1000:-/lag.
Alla föreningar får givetvis ställa upp med flera lag. Avgift för andralag är 600:-/lag. Inbetalningskort bifogas

Sista anmälningsdag är den 8 nov.

Anmälan kan även göras på telefon till kontaktmännen eller
e-mail till
info@fagersannaif.com

Har ni frågor så går det bra att ringa våra kontaktmän.
Lottning, spelordning och utförlig information sänds till deltagande lag v. 47.

Inbetalning till: Fagersanna IF

Postgiro 66 21 44 - 5 eller Bankgiro 5375 - 6284

Dessa uppgifter vill vi ha med på anmälan:

Föreningens namn, Tröjfärg, Fullständig adress till kontaktman, Kontaktmans tel. Antal lag ni kommer med