Hantverkscupen 9-12/8

 

Laguppgift Grillning av hamburgare med ansvarig Tommy Mårdberg (F17)

P10 Obs! Varje familj bakar 100 bullar

 

Torsdagen den 9/8

Förarbete i skolan & församlingshem kl 18.00-19.00 (P10)

 

Pamela Hansson, telefon 202 55                  Kerstin Karlsson, telefon 240 77

Ingela Sandstedt, telefon 200 51                   Marita Wahlström, telefon 204 92

 

Fredagen den 10/8

Kiosken i skolan kl 20.00-22.00:

Pia Palmér (F17), telefon: 204 05

Anneli Johansson (F14), telefon 202 33

 

Kiosken på Fagervi kl 17.30-20.00:

Camilla Ljungqvist (PF8), telefon 206 18

Johan Wiktorin (P12), telefon 201 06

 

Lördagen den 11/8

Dyngkärra campingen kl 09.00-12.00, ansvarig Mats Aling

Mikael Jacobsson (F14), telefon: 102 87

Björn Svanell (P12), telefon 206 50

 

Dyngkärra campingen kl 15.00-18.00 ansvarig Mats Aling

Tommy Mårdberg (F17): telefon: 206 55

Mats Ohlsson (P16),  telefon:

 

Kanotrace campingen kl 09.00-12.00, Ansvarig Mats Aling

Krister Hult (F14), telefon 0505-30771

Magnus Hasselqvist (F10), telefon: 206 37

 

Kanotrace campingen kl 15.00-18.00, Ansvarig Mats Ahling

Joakim Lindström(PF8), telefon 614 40

Lars Johansson (P16),  telefon:

 

Städning Fagervi kl 17.30- :

Otto Lövgren(F17), telefon: 222 49

Pamela Hansson (F14), telefon 202 55

Patrik Cedving (P14), telefon 212 09

Ingrid Lidman (F10), telefon 204 25

Lundberg-Petersson (PF10), telefon 210 07

Mikael Gren (P16), telefon: 22 393

 

Kiosken på Fagervi kl 7.30-12.00:

Helene Wibjörk (F10), telefon 202 22

Mia Fågelström (P16) Telefon:

 

Kiosken på Fagervi kl 12.00-15.00:

Pia Palmér (F17),  telefon: 204 05

Bengt-Inge (P16), telefon

 

Kiosken på Fagervi kl 15.00-18.00:

Susanne Waltersson (F14), telefon 203 34

Carina Wiberg (P16), Telefon: 205 24

 

Kiosk i skolan kl 20.00-22.00:

Nicole Runge (F10), telefon 202 27

Eva Siberg (P16), telefon: 204 60

 

Köket kl 6.00-10.30 med gruppledare Anki Johansson, tel 24021

Per Thorvaldsson (P14), telefon: 209 16

Maria Gustavsson (P10), telefon 202 97

Ulrika Johansson (F10), telefon 205 88

Carina Holm (PF8), telefon 240 73

 

Köket kl 10.30-15.00 med gruppledare Ingela Hasselqvist, tel 231 28

Josefine Hult (F14), telefon 0505-307 71

Helene Lindblad (F10), telefon 201 27

Elize Högstedt (P12), telefon 206 50/ 073-3995466

Mikael Gren (P16), telefon: 22 393

 

Köket kl 16.00-19.00 med ansvarig gruppledare Gerd Berg, tel 205 43

Christina Carlsson (F17), telefon: 0505-304 66                    (Mobil: 0709-276601)

Camilla Lundin (F14), telefon 611 51

Paula Lundgren (PF8), telefon 223 93

Annelie Johansson (P16) Telefon: 202 33

 

Söndagen den 12/8

Städning och iordningsställande av skolan & församlingshem kl 14.00- (P10)

Helene Lennartson, telefon 202 44               Malin Burman, telefon 231 20

Susanne Augustsson, telefon                       Kerstin Pihlblad, telefon 223 23

Mikael Lennartsson, telefon                         Anders Burman, telefon 231 20

 

Städning Fagervi kl 11-:

Karin Jonsson (F14), telefon 070-3724 103

Max Sergelius (PF8), telefon 206 60

Lars Lindström (P12), telefon: 202 97

Rune Franzén (P12), telefon 210 87

Christina Larsson (P12), telefon 070-581 0992

Mia Fågelström (P16), telefon:

 

Kiosken på Fagervi kl 7.30-11.00:

Mikael Jacobsson (F14), telefon 102 87

Anki Eriksson (F10), telefon 0500-421 222

 

Kiosken på Fagervi kl 11.00-14.00:

Lotta Johansson (F17), telefon: 204 20

Göte Magnusson (PF8), telefon 209 22

 

Köket kl 6.00-09.00 med gruppledare Anki Johansson

Tina Johansson (F14), telefon 205 64

Karin Johansson (F14), telefon 070-3724 103

Irene Karlsson (PF8), telefon 206 86

Cecilia Ljungqvist (P12), telefon

Liselott Waltersson (P16), telefon:

 

Köket kl 9.00-12.00 med gruppledare Ingela Hasselqvist

Ann Vallin      (F17), telefon: 204 52

Mats Aling (F10), telefon 206 16

Michaela Eriksson (PF8), telefon 200 23

Maria Wadman (P12), telefon: 128 62/ 070-825 1677

Ann Larsson (P16), telefon: 201 15

 

Tombola kl 9.00-11.00:

Paulo Jounan  (P16), telefon:

 

Tombola kl 11.00-13.00:

Mia Fogelström (F14), telefon 205 88