Kaffe och Bulle

Ibland är små saker viktiga. Som kaffe och bulle. Så uppskattat det kan vara och vilket bra reklam det kan ge! Vår gest att bjuda motståndarnas ledare på kaffe och bulle har mötts med höjda ögonbryn och förtjust uppskattning. En enkel handling helt i linje med vår ambition att vara en gästvänlig förening, en förening som det är trevligt att besöka och som de vill återvända till. En förening de berättar om för sina bekanta och för ledare och aktiva i sina klubbar. En förening med ett rykte som fler vill vara delaktiga och engagerade i.

Naturligtvis behövs en bra verksamhet och anläggning för att locka fler medlemmar och aktiva till klubben, men vi skall inte glömma de små mänskliga detaljerna som vi människor ofta kommer ihåg, som gästvänlighet med "kaffe och bulle".

Nu startar vi planeringen inför 2004. I styrelsen har vi lyft fram tre punkter som prioriterade inför 2003;

· Skötsel av Fagervi

En viktig del i vår långsiktiga vision om Sveriges bästa undomsverksamhet är en förstaklassig fotbollsanläggning. För att leva upp till detta behöver vi under perioden April-Oktober en person som har till sin uppgift att sköta och utveckla allas vår anläggning. För detta avsätter vi pengar ur 2004 års budget

· Utveckling av ungdomsverksamheten

Under 2003 togs flera bra steg mot en bättre ungdomsverksamhet. Det är nu viktigt att våga ta nya steg mot att ytterligare förbättra vår verksamhet och komma närmare mot vår ambition att sätta Individen i centrum. Något som säkert kommer att kräva att vi ifrågasätter hur vi idag arbetar med verksamheten både med ungdomar och seniorer.

· Utveckling av klubbhuset

Med fler aktiva, ledare och tränare i klubben behöver vi en klubbstuga där möten, träffar och annan samvaro kan ske på ett bra och utvecklande sätt. Därför har vi ambitionen att under hösten 2004 bygga ut vår klubbstuga med en riktigt bra samlingslokal. För detta har ritningar och offerter tagits fram och en ansökan om anläggningslån lämnats in till Tibro Kommun. Den totala kostnaden är ca 530 000 kr varav vi sätter av 100 000 kr av vår egen budget och för 2004. Definitivt beslut tar styrelsen tidigast i december när vi får besked om anläggningslånet. Låt era politiker höra vår röst!

Slutligen tackar jag alla våra duktiga ledamöter, ledare och tränare för er insatts under säsongen. Tillsammans har ni gjort ett fantastiskt jobb denna sommar och jag hoppas vi kan ytterligare ett kliv nästa år!

Stefan Lundberg

Ordförande

 

   

Tillbaka till Startsidan