Kick-Off för tränare 5/4 2003

Under förmiddagen denna kick-off, talade vi om ”individens utveckling i centrum” och hur vi som tränare skall agera för att uppfylla denna del i vår vision om att bli en av Sveriges bästa ungdomsverksamheter. Diskussioner byggde på de olika spelartyper som vi behöver ta hänsyn till i vår verksamhet;

 • Den sociala spelaren; Är med för att kompisarna är med och det viktigaste är att få umgås med kompisarna och ha kul
 • Matchspelaren; Vill helst inte träna men tycker det är jättekul med matcher
 • Den träningsvillige; Älskar fotboll och kan ägna all tid åt detta. Tränar var, när och hur som helst
 • Talangen; Spelaren som kan bli mycket bra. Behöver träning både i mängd och kvalité mot motstånd som utvecklar

      Vårt mål är att alla dessa typer skall trivas och utvecklas i Fagersanna IF

Ordinarie träning
I grupparbete kom vi fram till följande riktlinjer för att sätta individen i fokus på våra ordinarie träningar;

 • Planera träningar som innebär att individuella träningsmomenten kan varieras i svårighet av individen själv utan att det påverkar någon annan
 • När vi tränar ”kräver” vi fokus på fotbollen och träningen, så att de som vill träna skall få möjlighet att göra det utan störande moment.
 • Vi håller ett högt tempo på träningarna för att undvika köer och att de aktiva slappnar av och tappar fokus
 • Övningsmoment med två eller fler aktiva inblandade lägger vi svårighetsnivån på en låg nivå för att alla skall kunna delta. Trappa hellre upp övningen än börja på en för hög nivå.
 • Låt kunskapsnivå avgöra vilka som utför ett moment tillsammans. På detta sätt får de mäta sig med de som är lika bra eller bättre ibland. Var dock försiktig och gör det inte för ofta då barn snart genomskådar detta
 • Ta lite extra tid varje träning för att stötta de som får arbeta lite hårdare för att lära sig så de känner sig uppmärksammade
 • Vi skall inte tvinga barnen att utföra moment där de inte känner sig trygga eller där de riskerar att misslyckas inför alla andra

Det allra viktigaste; Alla vill bli sedda och uppmärksammade varje träning. Glöm ingen!

Flexibla träningsmöjligheter
Vi grupparbetade fram en modell för att ge våra aktiva en möjlighet att träna mer fotboll utöver sin ordinarie träning. En modell som också skall underlätta när barn och ungdomar flyttar upp en åldersgrupp och får nya kompisar.

Tanken är att alla barn/ungdomar skall ha möjlighet att träna med den ett år äldre åldergruppen. För våra tjejers möjligheter att träna med killarna behöver vi se över detta lite ytterligare, vilket görs av Tojje.

Vi beslöt att ge alla aktiva denna möjlighet under 2003 med start i Maj. För att kunna göra detta beslöt vi om följande riktlinjer;

 • Alla aktiva skall i första hand delta på sitt ordinarie träningspass. Detta är viktigt för att alla lagen skall kunna genomföra meningsfulla träningspass

 • Om barnen inte kan delta vid ett träningspass kan de istället välja att delta med det äldre laget den veckan istället. Tränaren skall meddelas om att de kommer

 • De barn som önskar träna ytterligare en gång vi veckan skall i god tid meddela tränaren för båda de inblandade lagen om detta.

 • Vi trycker på vikten av kommunikation mellan barn-föräldrar-tränare när vi har våra föräldramöte i april

 • Barna kan bara träna extra med närmast äldre lag, inte yngre (om inte särskilda skäl till detta finns)

 • Vi utser en/flera faddrar i våra respektive lag som har till uppgift att ta hand om yngre spelare som kommer på träningar

 • Vi tränare är tydliga mot våra lag att de yngre spelarna är välkomna på våra träningar så det inte uppstår någon otydlighet om detta

 • Vi tränare informerar om denna möjlighet och dess riktlinjer på föräldramötena i April och för barna på träningarna. Ta reda på när närmast äldre lag har sina träningar så ni kan berätta detta.

 • Vi utvärderar detta vid en träff före semesteruppehållet.

Extra träningar
Tojje föreslog att vi med viss regelbunden intervall skall arrangera träningar på söndagförmiddagar. Dessa träningar skall vara öppna för alla i föreningen och de skall inriktas på teknikträning. Om möjligt med ett tema, typ ”att skjuta”

Tränare skall vara klubbtränare eller gästtränare. När vi har gästtränare är meningen att även vi tränare skall komma för att lyssna, se och inspireras av andra tränare.

Alla tycktes ense om att detta var ett bra förslag och Tojje fick i uppdrag att specificera sitt förslag ytterligare.

Föräldramöte
Inför föräldramötena i April fick alla en mall att följa för att samma information skall nå alla föräldrar oavsett möte.

Även mallar på hur laget kan organiseras, telefonlistor mm delades ut för att vi skall få ett enhetligt sätt att hantera denna information.

Johnny Gustavsson

Johnny talade med oss om ledarskap och vikten av att hjälpa de aktiva inte bara sportsligt utan även socialt.

Riksidrottsförbundet har tagit fram punkter för vad bra idrott skall leda till;

 • Det skall vara fysiskt utvecklande

 • Det skall vara psykiskt utvecklande

 • Det skall vara socialt utvecklande

 • Det skall vara kulturellt utvecklande

Själva lade vi till;

 • Det skall vara roligt

 • Det är bra gemenskap

Johnny berättade om hur han i sina lag ägnat sig åt att ex laga mat, gå på teater, lösa kluriga problem mm för att stimulera den kulturella utvecklingen men även för att stimulera den kreativa sidan hos sina spelare.
Ofta tränar vi logik men sällan kreativitet inom idrotten trots att kreativiteten.

Johnny visade oss sedan några träningsmoment där kreativitet och förmåga att jobba i team tränades på ett enkelt sätt.

 • ”Pinnen” lägg pinnen på marken utan att släppa kontakten…. Lätt visade sig mycket svårt

 • ”Rörgolf”, med rör förflytta golfbollar till en hink 10 meter bort.

Dessutom visade en del sitt förtroende för oss andra i fallövningen. Det var modigt gjort av er!
Flera deltagare frågade efter fler övningar av detta slag och Tojje tog med sig frågan inför framtiden.

En bra dag var slut.
Tack Tojje och Janne för ett mycket bra jobb gjort! Nu skall vi tränare göra en bra säsong.

Vid pennan
Stefan Lundberg