Fagersanna IF behöver bli en öppnare förening!!

Efter att deltagit i den mycket lyckade Tomtepromenaden (grattis till succén alla ni som var med och genomförde den) och med årets första känsla av julstämning i kroppen, slår det mig att det bästa med promenaden är att den engagerar och vänder sig till människor även utanför föreningens kärna. Inom föreningen har det länge funnits en kärna med personer som känner varandra sedan lång tid tillbaka. Denna kärna har beslutat om föreningens framtid, bestämt hur föreningen skall fungera, hur pengar skall fördelas och vad som är rätt och riktigt. De har lagt ner mycket arbete, bra arbete och fört klubben framåt. Detta är gott och nödvändigt!

Frågan jag ställer mig är hur det är att vara en intresserad förälder/medlem utanför kärnan?
Känner ni att ni har möjlighet att påverka och känner ni att ni blir lyssnade på?
Eller känner ni att det inte spelar någon roll vad ni säger och tycker?
Att det är svårt att få bli en del av föreningen och dess utveckling?
Jag upplever att den starka kärnan i föreningen ibland är ett problem för att det stänger ute andra av er från att kunna delta i föreningens utveckling. Skall vi lyckas utveckla FIF till en av de bästa ungdomsföreningarna i vår del av landet, behöver vi engagerade personer från alla delar av Fagersanna. Det skulle vara bra för idérikedomen och kompetensen (det krävs mer än fotbollskunnande) inom föreningen om underlaget av ledare kunde breddas utanför kärnan. FIF´s verksamhet är värd att vara en angelägenhet för alla i vår byggd med omnejd och föreningen behöver detta engagemang för att lyckas.

"Alla är välkomna" är en viktig grundläggande värdering för vår förening. För att kunna leva upp till detta i framtiden behöver vi bli bättre på att öppna upp föreningen och bjuda in människor att delta i samtalet om och arbetet med klubbens utveckling.

Ett sätt är vår nya utmärkta hemsida, www.fagersannaif.com (Ingemar Berg, du är en klippa) där alla kan läsa om föreningen och där alla kan ha synpunkter och uttrycka dem. Använd den möjligheten!

Stefan Lundberg

Ordförande Styrelsen (och en av "kärnans" medlemmar)

orforande@fagersannaif.com