Vågar vi anta utmaningen?

"På en av länets bästa träningsanläggningar för fotboll, i en anda där alla känner sig välkomna, bedriver vi en ungdomsverksamhet där utbildade tränare, organisation, träningsmöjligheter och samarbete med en allsvensk klubb, innebär att FIF erbjuder bättre förutsättningar att utveckla sig som fotbollsspelare än andra klubbar"

Så låter delar av styrelsens förslag till framtidsvision och målsättningar för vår förening. Helheten i visionen och målen visar en tydlig inriktning mot ungdoms-verksamheten i föreningen. Det är här vi behöver bli en av de allra bästa, inte bara bra, för att bygga en förening med livskraft in i framtiden.

Det innebär ytterligare resurser till tränarutbildningar, läger och utveckling av vår egen anläggning Fagervi.

Det innebär också att vi behöver fokusera våra resurser vilket innebär att vi inte kommer att satsa på damfotboll på seniornivå, över 16 år, utan istället bygga upp ett samarbete med en bra damlagsklubb på nära håll.

Det innebär också ett tydligt avståndstagande från alkohol och droger vid arrangemang av/med Fagersanna IF, då en seriös ungdomsklubb inte får riskera att förknippas med droger i någon form.

Det är ett spännande förslag styrelsen har tagit fram. En utmaning för oss medlemmar att förverkliga men ändå med en sund realism i botten. Denna vision går att genomföra. Alla förutsättningar att lyckas finns.

Vi i styrelsen vill. Antar ni utmaningen?

Förslaget i sin helhet finns hos sektionerna, på vår hemsida och vid anslagstavlan vid Fagervi.
Läs och begrunda och låt oss få dela din åsikt genom att du talar med någon i sektioner och styrelse.

Du kan också sända mig ett e-mail och berätta vad du tycker. Beslut fattas vid årsmöte 2003.

Stefan Lundberg
Styrelsens ordförande
sl@lundbergs-mobler.se