Inga medlemmar, ingen förening

Fagersanna IF´s hjärta är dess medlemmar, aktiva idrottare, motionärer och ledare. Utan dessa har en förening inget berättigande.

Det låter självklart att alla föreningar borde ha detta som sin ledstjärna, att alla föreningars främsta mål borde vara att få fler medlemmar och aktiva, att arbetet i styrelse och sektioner byggde på att locka människor till föreningen. Detta är lätt att säga men svårt att genomföra. Dagliga, praktiska frågor pockar ständigt på uppmärksamheten och gör det svårt för en organisation att ta sig tid med de viktiga långsiktiga frågorna som handlar om visioner, mål och engagemang.

Den viktigaste uppgift det närmaste året för Fagersanna IF´s styrelse blir att arbeta med de långsiktiga frågorna. Vid årets slut skall vi ha en vision om vad vi vill att FIF skall vara för förening och en klar idé hur vi skall gå tillväga för att lyckas. Allt detta skall göras med det tydliga målet att Fagersanna IF skall få fler medlemmar och aktiva.

Idag är vi över 200 aktiva och ledare, från barngymnastik till seniorfortboll. Detta innebär att vi redan idag är betydligt större än de allra flesta företag i kommunen. Vår verksamhet är viktig, inte bara för oss runt Örlen, utan för alla i Tibro Kommunen!!

Blir vi fler medlemmar får vi mer resurser, vilket skapar ytterligare bättre aktiviteter och förutsättningar, vilket skapar fler aktiva och ledare, vilket skapar fler medlemmar………

Med FIFlaren finns ett inbetalningskort som gör dig till medlem.

Bli medlem nu och hjälp oss starta en god cirkel som skall göra en bra förening ännu bättre!!!

Stefan Lundberg
Ordförande……som fortfarande tror han är en lovande fotbollspelare…..