Årsmötesrapport

Ett trettiotal medlemmar hade hörsammat kallelsen till Fif:s årsmöte i Ransbergs församlingshem. Ett historiskt årsmöte i den bemärkelsen att Olle Larsson efter tre strävsamma år valt att avgå som ordförande och nu lämnar över klubban till Stefan Lundberg.
Olle blomsterhyllades för sina stora insatser under de tre år han varit ordförande i Fagersanna IF. lyckligtvis lämnar han inte helt föreningsarbetet utan kommer att fortsätta arbeta inom fotbollssektionen, som nu kommer att dra nytta av hans erfarenhet och kunnande.


Nye ordföranden, Stefan, gav en engagerade bild av sina tankar och visioner inför föreningens fortsatta arbete och framtida utveckling.
Flera viktiga vägval väntar FIF.
Vilka visioner har vi ?
Vilken typ av förening vill vi att FIF skall vara ?
Vilka mål skall vi sätta upp för att nå vår vision ?
En spännande diskussion som kommer att engagera de flesta medlemmar och löpa som en röd förlåt gul tråd genom verksamheten.
Valberedningen hade gjort ett gott arbete och förslag fanns samtliga poster i styrelse och sektioner förutom den nya valberedningen.
Sektionerna skall återkomma med förslag på ledamöter.
Här är de som blev valda till de olika uppdragen i Fagersanna IF:
Styrelsen: Stefan Lundberg ,Arne Gunnarsson, Jan-Olov Larsson, Kenneth Hansson, Kent Sörman . Suppleanter är Ingemar Berg och Per Larsson.
I styrelsen ingår dessutom 4 representanter från de olika sektionerna.
Till ledamöter i fotbollssektionen Senior: valdes: Jörgen Waltersson, Marcus Hasselqvist, Niklas Lund, Martin Johansson, Mikael Karlsson, Patrik Andersson, Mats Hasselqvist, Tommy Mårdberg och Olle Larsson.
Niklas Lund ingår i styrelsen.
Ungdomssektionen består av Gerd Berg, Pia Ingvarsson, Ingela Hasselqvist, Janne Eriksson, Stefan Waltersson, Ulf Andersson, Jens Andersson och Benny Borg.
Janne Eriksson ingår i styrelsen.
Motionssektionen består av Malin Lindberg, Rolf Waltersson, Helen Lindblad, Susanne Waltersson, Per-Erik Sjölin, Ingvar Aronsson och Anna-Carin Lövgren.
Per-Erik Sjölin ingår i styrelsen.
Fagervisektionen består av Rolf Waltersson, Sture Hasselqvist, Stig Johansson, Kent Sörman och Sverker Larsson.
Sture Hasselqvist ingår i styrelsen.
Frågan om budget och ekonomi var i fokus under mötet. Årsbudgeten kunde inte klubbas utan styrelsen får arbeta vidare med att utforma en budget där utgifter och intäkter är i balans.
Medlemsavgifter var en annan fråga som diskuterades livligt. Många medlemmar har inte betalt sina avgifter och detta påverkar givetvis föreningens ekonomi negativt.
Nya medlemsavgifter fastställdes för år 2003.
Samtliga avgifter kommer att höjas med 25 kronor med ett undantag för passiv medlem där avgiften blir oförändrad.
Ändå var det i huvudsak optimistiska tongångar som präglade mötet .
De sportsliga framgångarna har gett föreningen medvind och vi har en spännande fotbollssäsong att se fram emot.
/Arne Gunnarsson