Domare

 
   

Domare tas från Hjotiborg domarklubb, som skickar domare de tycker är lämpliga.
Dessa tre har dömt tidigare.