Avgifter 2006

Anmälningsavgift: 600 kr/lag.

Anmälan är bindande. Avgift återfås ej.
Anmäl er snarast, dock senast 15 januari

Glöm ej fylla i namn, adress och telefonnummer till er kontaktman/kvinna.

Deltagaravgift

Deltagaravgift: 550 kr/deltagare. max antal deltagare inkl ledare, 20 personer.
Deltagaravgiften skall vara oss tillhanda 1 juni 2007.

Postgiro 66 21 44 - 5  Fagersanna IF

 Tillbaka