Fagersanna IF
 

Vår framtidsvision
 

Vår uppgift

 • FIF skall vara en lokalt förankrad fotbollsklubb som även erbjuder andra friskvårdande aktiviteter för sina medlemmar.
 • Basen i verksamheten skall ligga på ungdomsfotbollen med spets på åldrarna 12-18 år.
 • Upp till 16 år skall vi bedriva både pojk- och tjejfotboll för att på seniornivå specialisera oss på herrfotboll och på damsidan ha ett samarbete med en duktig damfotbollsförening. Om trupp, organisation och ekonomi för damlag finns i framtiden skall det uppmuntras.
 • FIF´s aktiviteter skall ha som syfte av skapa gemenskap och kamratskap inom och mellan åldrar samt ge en mycket bra och rolig fotbollsutbildning för ungdomarna.

Vår vision

 • På en av länets bästa fotbollsanläggningar, i en anda där alla känner sig välkomna,  utvecklar vi kamratskap och duktiga fotbollsspelare som innebär att FIF har ett bra seniorlag och även är en bra plantskola för lag i de högsta divisionerna.
 • Utöver fotbollen engagerar sig medlemmarna i andra friskvårdsaktiviteter vilket innebär att FIF skapar engagemang och social gemenskap för alla åldrar

Våra värderingar

 • Alla är välkomna på lika villkor.
   
 • I ungdomsverksamheten (6-16 år) skall alla spela lika mycket och toppning ej förekomma.
   
 • Alla som kommer i kontakt med FIF är våra gäster och skall behandlas därefter.
   
 • Alkohol och droger skall inte förekomma i FIF´s regi.
   
 • Gemenskap och kamratskap är viktigare än idrottslig framgång.

Våra unika egenskaper

 • En fotbollsanläggning som innebär träningsmöjligheter av högsta klass
   
 • En ungdomsverksamhet där utbildade tränare, organisation och träningsmöjligheter innebär att FIF erbjuder bättre förutsättningar att utveckla sig som fotbollsspelare än andra klubbar.
   
 • FIF samarbetar med ett lag ur allsvenskan

Mål för seniorverksamheten

 • Att ha ett seniorlag i lägst div 5.
   
 • Att ha ett A-, B- och ungdomslag i seriespel varje år.
   
 • Att bedriva en ungdomsverksamhet (15-18 år) på ett sådant sätt att det lockar ungdomar även utanför Ransberg att spela i FIF
   
 • Att förse pojk- och flickfotbollen med utbildade tränare från 12-årslaget. Tränare som senare skall kunna bli seniortränare i FIF eller andra klubbar.

Mål för barn- och ungdomsverksamheten

 • Att 70% av barnen som börjar fotbollskolan fortsätter med fotbollen tills de är 16 år
   
 • Att barnen lär sig lagkänsla och kamratskap likväl som fotbollens grunder
   
 • Att mål för fotbollskunnande uppnås för varje åldersklass
   
 • Att ha ett lag i varje åldersklass
   
 • Att alla tränare har lägst grundutbildning
   
 • Att ha externa, dvs ej föräldrar, som tränare för lag från 12 år. Dessa tränare skall ha minst steg 1 utbildning och rekryteras internt.
   
 • Att alla barn från 10 år får åka på cup.
   
 • Att alla barn från 14 år får åka på träningsläger.
   
 • Att det finns ett samarbete med allsvenskt lag för föreningens utveckling och som sporre för ungdomarna.

Mål för Motionssektionen

 • Att få medlemmar att röra på sig.
   
 • Att få medlemmar som inte är aktiva i fotbollen att känna gemenskap i föreningen.
   
 • Underlätta för medlemmar och invånare att få ett socialt nätverk och därmed lära känna varandra.

Ekonomiska Mål

 • Utöka antalet intäktskällor från dagens 25 till 40 st. senast 2005.
   
 • Öka nettointäkterna med 300 till senast 2005 vilka då skall uppgå till 1 mkr. Detta för att finansiera vår ungdomssatsning och utvecklingen av vår fotbollsanläggning Fagervi.